Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना

हेटौंडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना

हेटौंडा, मकवानपुर

कार्यविधि 2079-02-17


Per Page :
Loading कार्यविधि ...
मिति कार्यविधि विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-12-30 कन्टिन्जेन्सी कार्यविधि, २०७८
7 महिना अगाडी
2078-10-10 प्रदेश विकास कार्यक्रम (विशेष) कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
10 महिना अगाडी
2078-09-29 प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (स्वास्थ्य तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पहिलो) कार्यविधि, २०७८
10 महिना अगाडी
2078-09-12 प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
11 महिना अगाडी
2078-09-12 प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
11 महिना अगाडी
2078-08-16 प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पहिलो) कार्यविधि, २०७८
12 महिना अगाडी
2078-08-16 प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
12 महिना अगाडी
2078-08-06 प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यविधि, २०७८
2078-08-06
2078-03-20 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
2078-03-20
2078-02-13 वार्षिक आयोजना तथा छनौट कार्यविधि, २०७८
2078-02-13
Loading कार्यविधि ...
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-08-12 02:45:42

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना