Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना

हेटौंडा

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना

हेटौंडा

images

प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९

2079-11-06

2079-11-06


फाईलको नाम डोउनलोड
प्रदेश_निजामती_सेवा_अध्यादेश_२०७९.pdf

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-02-24 19:37:28

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना