Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना

हेटौंडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना

हेटौंडा, नेपाल

images

प्रदेश सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८

2078-02-20

2078-02-20


फाईलको नाम डोउनलोड
प्रदेश सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८

साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2080-08-24 03:19:36

© सर्वाधिकार सुरक्षित श्री प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना